Arhive pe categorii: Decizii comentate

In dubio contra fiscum. Cenuşăreasa principiilor dreptului fiscal…

…intră sfioasă, pe uşa din dos, în dreptul pozitiv român

de Dumitru DOBREV

The avoidance of taxes is the only intellectual pursuit that still carries any reward.

John Maynard Keynes (1883 – 1946).

 

Un pic de istorie antică şi medievală

Potrivit principiului in dubio contra fiscum, cunoscut uneori şi sub forma in dubio pro libertate civium, orice dubiu asupra existenței faptului impozabil, asupra naturii acestuia sau asupra normei aplicabile, susceptibilă de interpretări ambigue sau multiple, profită contribuabilului.

Facem precizarea că dubiul veritabil există numai atunci cînd s-au epuizat toate metodele de interpretare ale actului normativ şi cu toate acestea nu s-a reuşit departajarea unei singure interpretări ca fiind cea conformă cu voinţa legiuitorului.

Se consideră că originea acestui principiu s-ar găsi într-un text din Digestae care ar aparţine discipolului lui Ulpian, Modestinus: “non puto delinquere eum qui in dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit”.[i]

După alţi autori, principiul „in dubio contra fiscum” reprezintă transpunerea în fiscalitate a unui principiu provenit din dreptul roman postclasic (Codex Theodosianus), si anume “in dubio pro reo“, aplicabil şi astăzi în dreptul penal din toate statele civilizate – dubiul profită inculpatului sub forma prezumţiei de nevinovăţie.

Continuă lectura

3 comentarii

Din categoria acasa, articole de specialitate, Decizii comentate

Din nou despre încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru spaţiile comune

de Dumitru DOBREV

 

Update la articolul Cum a favorizat legiuitorul mioritic „băieţii deştepţi” din imobiliare

Criticam în postarea din decembrie articolul 658 din Noul Cod civil cu următorul conţinut: „încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru spaţiile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor. Tot astfel, aceste spaţii comune se pot înstrăina sau greva de sarcini cu aceeaşi majoritate de două treimi”.  Alineatul (3) al aceluiaşi articol dispune că aceia dintre proprietari care s-au opus la înstrăinarea sau la ipotecarea spaţiilor comune au dreptul la o despăgubire justă pe cale convenţională sau pe cale judecătorească, în caz de conflict.

Primăria Braşov (Municipiul Braşov prin primar, pentru rigoriştii dreptului administrativ) a ridicat în faţa Tribunalului Braşov, într-un litigiu avînd ca obiect emiterea autorizaţiei de construcţie pentru mansardarea terasei unui bloc, excepţia de neconstituţionalitate a art. 45 din Legea nr. 7/1996 completată cu cele 4 alineate de mai jos, prin Legea nr. 170/2010 :

Continuă lectura

3 comentarii

Din categoria articole de specialitate, Decizii comentate

Contractul de leasing financiar – un subiect de practică neunitară a Curţilor de Apel

de Dumitru DOBREV

Am sesizat, recent, că există o practică judiciară neunitară la nivelul Curţilor de Apel ca instanţe de recurs, uneori chiar a diferitelor complete din aceeaşi Curte generate de următoarea speţă:

Un comerciant are calitatea de utilizator într-un contract de leasing. La un moment dat în derularea contractului, utilizatorul nu mai reuşeşte să mai plătească ratele şi, somat sau nu de către finanţator, predă bunul ce făcea obiectul acestui contract.

Continuă lectura

4 comentarii

Din categoria articole de specialitate, Decizii comentate

IONESCO ÎŞI DĂ MÎNA CU KAFKA

SAU CUM A ARUNCAT CURTEA CONSTITUŢIONALĂ COPILUL DIN COPAIE ODATA CU ZOAIELE

de Dumitru DOBREV

 

În 2007, Guvernul a trimis în Senat proiectul de lege E294/19.11.2007 – ce urma să devină Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, iar din expunerea de motive rezultă ca s-a analizat impactul financiar asupra bugetului general consolidat atît pe termen scurt (1 an) cît şi pe termen lung (5 ani), ceea ce nu se putea face fără implicarea şi avizul Ministerului de Finanţe. Cu toate acestea, în buna tradiţie absurdistană, sesizarea de neconstituţionalitate a fost introdusă cu succes chiar de către iniţiator (MFP dacă îl privim ca parte a Guvernului).

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria articole de specialitate, Decizii comentate