Teoria maselor patrimoniale în Noul Cod Civil sau despre egalitate, dar… nu pentru căţei

de Dumitru DOBREV


La conferinţa INPPA despre Noul Cod Civil din septembrie 2011, de departe cea mai interesantă prelegere a fost cea a profesorului Valeriu Stoica despre noul regim juridic al bunurilor. Citez un fragment:

„O noutate este chiar noţiunea cea mai importantă în materia drepturilor patrimoniale, aceea de patrimoniu. Noţiunea era evocată în câteva texte, dar nu era reglementată ca atare. Noul Cod Cvil ţine seama de tot ce s-a scris pe această temă timp de un secol şi jumătate în România, două secole în Franţa şi încercăm să oferim o imagine cât mai clară asupra conceptului. Am ţinut seama pe de o parte de teoria clasică a patrimoniului, teoria lui Aubry şi Rau, am ţinut seama de teoria germană a patrimoniului, patrimoniul de afectaţiune, şi am ţinut seama de teoria modernă a patrimoniului care încearcă să sintetizeze celelalte două teorii. Rezultatul este în noul Cod civil, nu în Cartea „Despre bunuri,” ci în cea „Despre persoane”, la articolele 31, 32 şi 33: dispoziţii foarte clare privind conceptul de patrimoniu. Pe de o parte este definită noţiunea, urmând discuţiile din doctrină în ceea ce priveşte compunerea, spunem foarte clar că în patrimoniu intră drepturi şi obligaţii patrimoniale, iar nu bunurile ca atare. În al doilea rând, dăm expresie teoriei moderne a patrimoniului. Ea preia din teoria clasică ideea unicităţii patrimoniului. Era firesc să o preia, pentru că persoana, fizică sau juridică, este unitară. Ceea ce în teoria germană era discutabil era ideea multiplicării patrimoniilor astfel încât o persoană era divizată, privită ca mai multe persoane, ceea ce este greu de acceptat dacă suntem consecvenţi ideii că persoana este unitară. Atunci am preluat ideea unicităţii patrimoniului din vechea doctrină, în schimb am compatibilizat nevoile vieţii practice cu ideea de divizibilitate a patrimoniului.

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria articole de specialitate

Legea pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă: observații

de Dumitru DOBREV

 

Alături de colegii de la Institutul  de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, am făcut câteva observații referitoare la Proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, pe care le-am transmis Ministerului Justiției.

Redau, în cele ce urmează, contribuția mea la documentul transmis MJ.

OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI

la Proiectul Legii pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

Titlul III

Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale

Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

 

Art. 13. – Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Punctul 8 al articolului 13, Titlul III din proiect:

 

Forma propusa:

8. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 44

Excepţii

În cazurile prevăzute la art. 40 alin. (1) şi (2), judecătorul nu poate participa la judecată, chiar dacă nu s-a abţinut ori nu a fost recuzat.

Comentariu: Limitarea interdicţiei judecătorului de a participa la judecată doar în cazurile prevăzute de art. 40 alin. (1) şi (2) şi excluderea celui de la alineatul (3) este nejustificată.

Nu se prevede în ce modalitate procedurală îşi va găsi aplicare art. 44 dacă judecătorul aflat în cazurile de incompatibilitate de la art. 40 nu s-a abţinut sau nu a fost recuzat.

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Consiliul local observă că avocatul cel mai de succes din oraș…

… nu făcuse niciodată o donație în scop de binefacere. Pentru a-l convinge să ajute comunitatea, primarul îl chemă la el în birou:

– Domnule avocat, am observat că veniturile dumneavoastră anuale se ridică la peste 600.000 de dolari. Cu toate acestea, niciodată nu ați făcut vreo donație comunității…

– Dacă tot ați căutat informații despre mine, nu ați aflat că mama mea este bolnavă, iar medicamentele de care are nevoie depășesc de câteva ori veniturile ei?

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria bancuri de profil, Să ne mai și relaxăm

Cum să papi banii altora şi să scapi basma curată

de Dumitru DOBREV

„Que voulez-vous, nous sommes ici aux portes de l’Orient, où tout est pris à la légère… „. R. Poincaré


Sîmbăta trecută am participat la Conferinţa de Dreptul Afacerilor 2011,  organizată de Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, unde s-au discutat şi teme de care mă lovesc zilnic în viaţa profesională, cum ar fi „Răspunderea pentru insolvenţă”  susţinută de Simona Al Hajjar – judecător la Curtea de Apel Cluj.

După susţinerea temelor de către lectori, în cadrul discuţiilor ce au urmat am propus şi eu o temă de reflecţie legată de unele aspecte practice privitoare la acţiunea în atragerea răspunderii pentru ajungerea societăţii în insolvenţă, prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006.

În primul rînd, pentru a asigura reuşita unei astfel de acţiuni, administratorul judiciar, singur sau cu ajutorului unui auditor, trebuie să facă o „radiografie” a contabilităţii debitoarei pentru a putea demonstra legătura de cauzalitate dintre fapte (acţiunile sau inacţiunile de la lit. a-g de la art. 138) şi prejudiciu. Foştii administratori ai debitoarei ştiu şi ei (de cele mai multe ori) acest lucru, şi dacă se simt cu musca pe căciulă pur şi simplu evită să predea documentele prevăzute la art. 28 alin. 1 din Legea insolvenţei.

Ce riscă ei în această situaţie? Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria articole de specialitate

Iepurașul și șarpele…

…suferă un accident groaznic, amândoi își pierd vederea și memoria. Nu mai știau cine erau, ce rost aveau pe lume. Vai de capul lor, singuri în pădure, suferind de foame și de sete, se decid că soluția cea mai bună este să se pipăie fiecare și să încerce să-și regăsească identitatea.

Primul este iepurașul: „am o blăniță moale…, două urechi lungi și ascuțite…, o codiță rotundă… m-am prins, ce bine, sunt iepuraș!!!!”.

Urmează șarpele: „sunt rece… alunecos… am limba despicată… o, nu, sunt avocat…”

Scrie un comentariu

Din categoria acasa, bancuri de profil, Să ne mai și relaxăm

Contractul de leasing financiar – un subiect de practică neunitară a Curţilor de Apel

de Dumitru DOBREV

Am sesizat, recent, că există o practică judiciară neunitară la nivelul Curţilor de Apel ca instanţe de recurs, uneori chiar a diferitelor complete din aceeaşi Curte generate de următoarea speţă:

Un comerciant are calitatea de utilizator într-un contract de leasing. La un moment dat în derularea contractului, utilizatorul nu mai reuşeşte să mai plătească ratele şi, somat sau nu de către finanţator, predă bunul ce făcea obiectul acestui contract.

Continuă lectura

4 comentarii

Din categoria articole de specialitate, Decizii comentate

CNADNR, cui dai tu contractele?

de Dumitru DOBREV

 

Am pus titlul acesta de tabloid inspirat de-un articol apărut zilele astea în „Evenimentul Zilei”,  în care se vorbeşte despre nişte cerinţe dubioase din caietul de sarcini pentru atribuirea contractelor de asistenţă juridică de către CNANDR.

CNADNR cere viitorilor săi avocaţi experienţă minimă de 10 sau 15 ani în domeniul „dreptului construcţiilor şi infrastructurii” şi diplomă de master în „dreptul construcţiilor şi al adjudecării disputelor”.

Că în România nu se studiază nicăieri dreptul construcţiilor e una, dar nu există nici un „drept al adjudecării disputelor”. Acesta este un barbarism anglo-saxon recent intrat in limbajul corporatiştilor, provenind din sintagma „dispute adjudication board (DAB)”.

Acest DAB reprezintă o persoană sau un grup de 3 persoane, independente de părţile unui contract de antrepriză, care sunt desemnate încă de la încheierea acestui contract şi cărora li se supun spre rezolvare litigiile in statu nascendi. Au cel mai adesea formaţie inginerească şi nu dau neaparat rezolvări în drept ale problemelor litigioase, ci se comportă mai curând ca un mediator sau un amiable compositeur.

 

Un guru al acestui corp international de DAB-uitori este şi Edward Corbett, cel spre a cărui casă de avocatură sugerează EVZ că s-ar îndrepta cei 5 milioane de euro.

Problemele nesemnalate de jurnalişti în articol ar fi trei mari şi late:

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria articole de specialitate

Traduttore traditore sau ce?

Recent, am cumpărat de la librăria englezească de lîngă Biserica Kretzulescu o cunoscută carte, Imperium a lui Ryszard Kapuscinski, mirat fiind de faptul ca e mult mai groasă (337 p.) decît ce aveam eu acasă, traducerea românească a aceleiaşi cărţi (313 p), apărută la Editura Nemira în 1996 sub titlul Agonia Imperiului.


 

 

 

 

 

 

Comparând cele două traduceri, nu mică mi-a fost mirarea să constat că există diferențe notabile și, deși nu știu polonă, îmi este clar că traducătoarea Olga Zaicik a masacrat pur și simplu textul autorului polonez, traducând aiurea sau pur și simplu… sărind pagini din original, care nu se regăsesc în ediția românească, așa cum se va vedea mai jos.

Continuă lectura

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Câteva idei despre selecția candidaților pentru ÎCCJ …

 

de Dumitru DOBREV

 

…pe care aș fi vrut să le susțin la consultarea publică de la INM, care nu a mai avut loc luni, 21 februarie 2011, întrucât floarea oengisticii militante (CRJ, TI, APADOR-CH și alții la fel de celebri) a avut altă treabă decât să participe la dezbateri.

 

Urma să se discute despre Propunerile de modificare ale Ghidului privind selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător la ÎCCJ, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 366/13.05.2010.

 

Cred că ghidul e în principiu ok şi va duce la un plus de obiectivitate în selecţia magistraţilor instanţei supreme, evitînd pe viitor accidente ca:

Continuă lectura

2 comentarii

Din categoria articole de specialitate, OeNGistice

Înaintea dezastrului…

Un avion are probleme cu motorul, așa că pilotul trimite echipajul să se asigure că toți pasagerii sunt așezati și cu centurile puse, în eventualitatea unei aterizări de urgență.
Câteva minute mai târziu, pilotul intreabă dacă toată lumea e așezată și pregatită.
– Toți sunt așezati și pregătiți, răspunde un membru al echipajului, mai puțin avocații, care se învârt de colo-colo și impart cărți de vizită.

Scrie un comentariu

Din categoria bancuri de profil, Să ne mai și relaxăm